KONTAKTY


Jak přispět?Transparentní účet pro předem dohodnuté dary na základě darovacích smluv: 2901436265/2010


Transparentní účet pro veřejnou sbírku spolku Be TCS a podporu osvětové aktivity spolku : 2501615387/2010


Kontaktní formulář


Be TCS

Kontaktujte nás: 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,Z.S.,klub Be Treacher-Collins (Be TCS)

sídlo spolku,koresp. adresa: Na návsi 188, 

                                                  Homole 37001

telefon: +420 722 902 414

              +420 607 294 983

e-mail: treacher_collins@betcs.cz

IČO: 07050208