PROJEKTY

Projekt Spolu do života s TCS 

       Projekt je financován nadačním fondem AVAST od 7/18 do 12/19

       Cílem projektu je :

  1. Vybudovat pacientskou základnu v ČR, vytvořit spolupracující  síť rodin s Treacher- Collins syndromem (TCS)
  2. Šířit osvětu a dostat tak syndrom do povědomí společnosti a najít další osoby s TCS 

  3. Najít lékaře, který bude nadšený pro věc a pomůže nám řešit problematiku TCS - tj. potřebná vyšetření, zákroky apod.

  4. Komunitní služby pro rodiny s TCS (tj. setkávání rodin, srazy, výměna zkušeností, podpora rodin navzájem)

  5. Napojit se na zahraniční organizace zabývající se podobnou problematikou jako Be TCS a vytvořit aktivni komunikační síť

  6. Zmapovat zdravotnická zařízení v ČR, která navštěvují rodiny s TCS. V dalším kroku bude realizován roznos letáků s informacemi o TCS a o činnosti spolku Be TCS

  7. najít další sponzory pro pokračování činnosti spolku Be TCS